Meie kogemus näitab, et umbes 85% personalijuhtimise lahenduste funktsionaalsusest on erinevatel programmidel sarnane: töötaja lisamine, tema oskuste ja muude andmete täiendamine ning töölepingu printimine. Peale kohalviibimise info lisamist on võimalik arvestada töötunde ja töötasusid. Oleme töötanud nii kohalike, kui ka rahvusvaheliste lahendustega. Kuigi esmapilgul võivad nad tunduda kujunduse poolest erinevad, on põhiomadused ja võimalused neil siiski samad.

Kuna personalijuhtimise süsteem on mõeldud eelkõige tööaja mõõtmiseks, palga ja kulude arvutamiseks, mängivad ülejäänud 15% programmi funktsionaalsusest eriti suurt rolli. Need detailid on ka kõige keerulisemad ning vaatamata suurele kogemusele, ei pruugi lahenduse pakkuja anda täpset hinnagut Teie investeeringu tootlikkuse kohta.

Personalijuhtimise tarkvara funktsionaalsuse osaline ignoreerimine võib aga viia ootamatu projekti eelarve, ning teatud juhul ka tähtaegade ületamiseni.

Tänapäeva tööjõuturu olukorda arvestades on töötajate hoidmine ja motiveerimine üks tähtsamaid personaliosakonna ülesandeid.  Muidugi on olemas ka eraldi lahendusi tööliste tunnustamiseks, nagu 360-kraadi vestlused, kuid need ei ole seotud suuremate p.j.- programmidega.

Kuidas täpsemalt toimub personalijuhtimise lahenduse valimine?

  • Vaatame koos kõikide osapooltega personaliga seotud protsessid üle
  • Lisaks kontrollime, kus on kokkupuute punktid teiste osakondadega ning määrame integratsiooni võimalused
  • Kui vajadused on selgemaks saanud, valime võimalikud koostööpartnerid turul ning korraldame kohtumised nendega, kes vastavad nõuetele
  • Kui parimad on valitud, viime läbi ja auditeerime hanke protsessi

Projekti juurutamise käigus oleme toeks nii Teie kui ka teenusepakkuja projektijuhtidele ning kindlustame eduka projekti lõpule viimise.

Kas kaalute hetkel uue personalijuhtimis- või palgamakselahenduse soetamist? Kas sooviksite saada ülevaate hetkel turul olevatest pakkumistest ning nende sobivust Teie eelarvega? Võtke ühendust ja lepime kokku konsultatsiooniaja ning arutame koos, kuidas saaks Teie olukorda parandada!